Zespół programu Kompozytor klasówek i kart pracy


Autorzy zadań: Halina Balbier, Elżbieta Borowik, Marzenna Grochowalska, Jerzy Janowicz, Małgorzata Karnowska, Elżbieta Klepacka, Bożenna Łazarewicz, Barbara Jolanta Muszyńska, Wioletta Nowik
Koordynacja projektu: Karol Łuckiewicz
Redakcja: Hanna Lenz-Terlecka, Agnieszka Frączyk
Programowanie: Karol Łuckiewicz
Projekt graficzny: Andrzej Tuźnik
Kontrola jakości technicznej: Adrian Brodny, Paweł Synowiec

© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Wydawca:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 413